ADVICE NEEDED 1983 Westfalia Camper


burgess6

New member
Hey all I came into possession of a 1983 Camper and had some basic work done to get it driving. It made it from California to Washington! However when I took it into PeaceVans to get a baseline inspection done I found out that it is in pretty bad shape. It currently needs at least an engine overhaul with some work done on the exhaust as well. In addition, there is more work that needs to be done on the suspension down the road. I do not have the funds to commit to the project and was looking for advice on the best places to sell vans and/or how much I should expect if I am selling it on a site like craigslist. The baseline price for the repairs at PeaceVans was around 14k. The van is running, though it is only using two cylinders. Any advice/help is greatly appreciated!
 

minhhuyen1994s

New member
Tại sao chọn cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng
- Tọa lạc vị trÃ* thuáº*n tiện: nằm ngay tại ngã 5 trung tâm thÃ*nh phố, cách sân bay, bến xe, ga tÃ*u, trường học… 3 phút Ä‘i xe, đặc biệt có chá»— giữ xe ô tô rá»™ng.
- Có số ghế ngồi từ 40 – 60, phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh thÃ*ch hợp vá»›i các buổi há»™i thảo khách hÃ*ng, các khóa học ngắn hạn, chÆ°Æ¡ng trình ká»· niệm của công ty….
- Phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh hiện địa, ánh sáng, mÃ*n hình Led to hiện đại.
- Phục vụ nÆ°á»›c uống, ăn nhẹ vÃ* café theo yêu cầu.
Vá»›i có vị trÃ* đắc địa, há»™i trường tại tòa nhÃ* Đường Việt được thiết kế sá»* dụng tối Ä‘a ánh sáng thiên nhiên vÃ* cây xanh, khi tổ chức event tại đây, ngoÃ*i sá»± thÃ*nh công chu đáo của buổi há»™i nghị còn lÃ* sá»± thoải mái của quý khách tham dá»± bằng tầm nhìn đẹp từ tòa nhÃ* trong giờ phút nghỉ giải lao.
Đặt cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng:

- Hotline: 01207 88 0707

- Địa chỉ: 30 Nguyá»…n Hữu Thọ, Hải Châu, ĐÃ* Nẵng.
 

minhhuyen1994s

New member
Tại sao chọn cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng
- Vị trÃ* thuáº*n tiện: nằm ở ngã 5 trung tâm thÃ*nh phố, cách sân bay, xe bus, ga tÃ*u, trường học… 4 phút Ä‘i xe, đặc biệt có chá»— giữ xe ô tô rá»™ng.
- Có số ghế ngồi từ 70 – 90, phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh thÃ*ch hợp vá»›i các buổi giá»›i thiệu sản phẩm cho khách hÃ*ng, các Ä‘Ã*o tạo ngắn hạn, chÆ°Æ¡ng trình ká»· niệm của công ty….
- Phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh má»›i nhất, ánh sáng, mÃ*n hình Led to hiện đại.
- Có quầy nÆ°á»›c uống, ăn nhẹ vÃ* café theo yêu cầu.
Vá»›i vị trÃ* đắc địa, há»™i trường tại tòa nhÃ* Đường Việt được thiết kế táº*n dụng tối Ä‘a ánh sáng tá»± nhiên vÃ* cây xanh, khi tổ chức event tại đây, ngoÃ*i sá»± thÃ*nh công tốt đẹp của buổi há»™i nghị còn lÃ* sá»± thoải mái của quý khách tham dá»± bằng tầm nhìn đẹp từ tòa nhÃ* trong giờ phút nghỉ nghỉ giữa chừng.
Đặt cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng:

- Hotline: 01207 88 0707

- Địa chỉ: 30 Nguyá»…n Hữu Thọ, Hải Châu, ĐÃ* Nẵng.
 

minhhuyen1994s

New member
Tại sao chọn cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng
- Tọa lạc vị trÃ* thuáº*n tiện: nằm ở nút ngã 5 trung tâm thÃ*nh phố, cách sân bay, bến xe, ga tÃ*u, bệnh viện… 5 phút Ä‘i xe, đặc biệt có bãi giữ xe ô tô rá»™ng.
- Vá»›i số ghế ngồi từ 70 – 90, phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh thÃ*ch hợp vá»›i các buổi há»™i thảo khách hÃ*ng, các Ä‘Ã*o tạo ngắn hạn, chÆ°Æ¡ng trình sinh nháº*t của công ty….
- Phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh hiện địa, ánh sáng, mÃ*n hình ledo hiện đại.
- Có quầy nÆ°á»›c uống, ăn nhẹ vÃ* café theo yêu cầu.
Vá»›i có vị trÃ* đắc địa, há»™i trường tại tòa nhÃ* Đường Việt được thiết kế sá»* dụng tối Ä‘a ánh sáng mặt trời vÃ* cây xanh, khi tổ chức chÆ°Æ¡ng trình tại đây, ngoÃ*i sá»± thÃ*nh công chu đáo của buổi há»™i nghị còn lÃ* sá»± thoải mái của quý khách tham dá»± bằng view đẹp từ tòa nhÃ* trong giờ phút nghỉ nghỉ giữa chừng.
Nhu cầu cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng:

- Hotline: 01207 88 0707

- Địa chỉ: 30 Nguyá»…n Hữu Thọ, Hải Châu, ĐÃ* Nẵng.
 

minhhuyen1994s

New member
Tại sao chọn cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng
- Tọa lạc vị trÃ* thuáº*n tiện: nằm ngay tại ngã 5 trung tâm thÃ*nh phố, cách sân bay, bến xe, ga tÃ*u, trường học… 4 phút Ä‘i xe, đặc biệt có chá»— giữ xe ô tô lá»›n.
- Có số ghế ngồi từ 40 – 60, phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh thÃ*ch nghi vá»›i các buổi giá»›i thiệu sản phẩm cho khách hÃ*ng, các Ä‘Ã*o tạo ngắn hạn, chÆ°Æ¡ng trình team building của công ty….
- Phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh hiện địa, ánh sáng, mÃ*n hình ledo hiện đại.
- Có quầy nÆ°á»›c uống, ăn nhẹ vÃ* café theo yêu cầu.
Vá»›i tọa lạc vị trÃ* đắc địa, há»™i trường tại tòa nhÃ* Đường Việt được thiết kế sá»* dụng tối Ä‘a ánh sáng mặt trời vÃ* cây xanh, khi tổ chức chÆ°Æ¡ng trình tại đây, ngoÃ*i sá»± thÃ*nh công chu đáo của buổi há»™i nghị còn lÃ* sá»± thoải mái của quý khách tham dá»± bằng view đẹp từ tòa nhÃ* trong giờ phút nghỉ nghỉ giữa chừng.
Đặt cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng:

- Hotline: 01207 88 0707

- Địa chỉ: 30 Nguyá»…n Hữu Thọ, Hải Châu, ĐÃ* Nẵng.
 

minhhuyen1994s

New member
Tại sao chọn cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng
- Vị trÃ* thuáº*n tiện: nằm ở vị trÃ* ngã 5 trung tâm thÃ*nh phố, cách sân bay, bến xe, ga tÃ*u, bệnh viện… 5 phút Ä‘i xe, đặc biệt có chá»— giữ xe ô tô lá»›n.
- Có số ghế ngồi từ 70 – 90, phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh thÃ*ch hợp vá»›i các buổi giá»›i thiệu sản phẩm cho khách hÃ*ng, các Ä‘Ã*o tạo ngắn hạn, chÆ°Æ¡ng trình sinh nháº*t của công ty….
- Phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh má»›i nhất, ánh sáng, mÃ*n hình ledo hiện đại.
- Phục vụ nÆ°á»›c uống, ăn nhẹ vÃ* café theo yêu cầu.
Vá»›i tọa lạc vị trÃ* đắc địa, há»™i trường tại tòa nhÃ* Đường Việt được thiết kế táº*n dụng tối Ä‘a ánh sáng mặt trời vÃ* cây xanh, khi tổ chức sá»± kiện tại đây, ngoÃ*i sá»± thÃ*nh công tốt đẹp của buổi há»™i nghị còn lÃ* sá»± thoải mái của quý khách tham gia bằng checkin đẹp từ tòa nhÃ* trong giờ phút nghỉ nghỉ giữa chừng.
Nhu cầu cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng:

- Hotline: 01207 88 0707

- Địa chỉ: 30 Nguyá»…n Hữu Thọ, Hải Châu, ĐÃ* Nẵng.
 

minhhuyen1994s

New member
Tại sao chọn cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng
- Có vị trÃ* thuáº*n tiện: nằm ở vị trÃ* ngã 5 trung tâm thÃ*nh phố, cách sân bay, xe bus, ga tÃ*u, trường học… 4 phút Ä‘i xe, đặc biệt có chá»— giữ xe ô tô thoải mái.
- Có số ghế ngồi từ 70 – 90, phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh thÃ*ch nghi vá»›i các buổi chăm sóc khách hÃ*ng, các khóa học ngắn hạn, chÆ°Æ¡ng trình sinh nháº*t của công ty….
- Phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh vá»›i trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh má»›i nhất, ánh sáng, mÃ*n hình Led to hiện đại.
- Phục vụ nÆ°á»›c uống, ăn nhẹ vÃ* café theo yêu cầu.
Vá»›i có vị trÃ* đắc địa, há»™i trường tại tòa nhÃ* Đường Việt được thiết kế táº*n dụng tối Ä‘a ánh sáng tá»± nhiên vÃ* cây xanh, khi tổ chức chÆ°Æ¡ng trình tại đây, ngoÃ*i sá»± thÃ*nh công tốt đẹp của buổi há»™i nghị còn lÃ* sá»± thoải mái của quý khách tham dá»± bằng view đẹp từ tòa nhÃ* trong giờ phút nghỉ giải lao.
Nhu cầu cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng:

- Hotline: 01207 88 0707

- Địa chỉ: 30 Nguyá»…n Hữu Thọ, Hải Châu, ĐÃ* Nẵng.
 

minhhuyen1994s

New member
Tại sao chọn cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng
- Có vị trÃ* thuáº*n tiện: nằm ở vị trÃ* ngã 5 trung tâm thÃ*nh phố, cách sân bay, xe bus, ga tÃ*u, bệnh viện… 3 phút Ä‘i xe, đặc biệt có chá»— giữ xe ô tô lá»›n.
- Vá»›i số ghế ngồi từ 40 – 60, phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh phù hợp vá»›i các buổi há»™i thảo khách hÃ*ng, các khóa học ngắn hạn, chÆ°Æ¡ng trình team building của công ty….
- Phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh má»›i nhất, ánh sáng, mÃ*n hình Led to hiện đại.
- Có quầy nÆ°á»›c uống, ăn nhẹ vÃ* café theo yêu cầu.
Vá»›i vị trÃ* đắc địa, há»™i trường tại tòa nhÃ* Đường Việt được thiết kế táº*n dụng tối Ä‘a ánh sáng mặt trời vÃ* cây xanh, khi tổ chức chÆ°Æ¡ng trình tại đây, ngoÃ*i sá»± thÃ*nh công tốt đẹp của buổi há»™i nghị còn lÃ* sá»± thoải mái của quý khách tham gia bằng tầm nhìn đẹp từ tòa nhÃ* trong giờ phút nghỉ nghỉ giữa chừng.
Đặt cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng:

- Hotline: 01207 88 0707

- Địa chỉ: 30 Nguyá»…n Hữu Thọ, Hải Châu, ĐÃ* Nẵng.
 

minhhuyen1994s

New member
Tại sao chọn cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng
- Vị trÃ* thuáº*n tiện: nằm ngay tại ngã 5 trung tâm thÃ*nh phố, cách sân bay, bến xe, ga tÃ*u, trường học… 5 phút Ä‘i xe, đặc biệt có bãi giữ xe ô tô thoải mái.
- Vá»›i số ghế ngồi từ 40 – 60, phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh thÃ*ch nghi vá»›i các buổi há»™i thảo khách hÃ*ng, các khóa học ngắn hạn, chÆ°Æ¡ng trình ká»· niệm của công ty….
- Phòng há»™i trường Cá»*u Đỉnh được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh hiện địa, ánh sáng, mÃ*n hình Led to hiện đại.
- Phục vụ nÆ°á»›c uống, ăn nhẹ vÃ* café theo yêu cầu.
Vá»›i vị trÃ* đắc địa, há»™i trường tại tòa nhÃ* Đường Việt được thiết kế táº*n dụng tối Ä‘a ánh sáng tá»± nhiên vÃ* cây xanh, khi tổ chức sá»± kiện tại đây, ngoÃ*i sá»± thÃ*nh công tốt đẹp của buổi há»™i nghị còn lÃ* sá»± thoải mái của quý khách tham gia bằng view đẹp từ tòa nhÃ* trong giờ phút nghỉ nghỉ giữa chừng.
Đặt cho thuê há»™i trường tại ĐÃ* Nẵng:

- Hotline: 01207 88 0707

- Địa chỉ: 30 Nguyá»…n Hữu Thọ, Hải Châu, ĐÃ* Nẵng.
 

Top